Αναζήτηση
 
Προσωπική Ανάπτυξη και Συν-Υπαρξη
Όταν ζούμε συντονισμένοι με τις βασικές μας ανάγκες και τους προσωπικούς μας ρυθμούς ανάπτυξης, γινόμαστε όλο και περισσότερο διαφοροποιημένοι και μοναδικοί ως πρόσωπα. Mας δίδεται η δυνατότητα να βιώσουμε το αίσθημα της χαράς, της ικανοποίησης και της ολοκλήρωσης. Καλλιεργώντας της προσωπική μας αυθεντικότητα υπηρετούμε παράλληλα την ανάπτυξη της μοναδικότητας των ανθρώπων με τους οποίους συνδεόμαστε. Με αυτήν την οπτική, η προσωπική ανάπτυξη είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την συνύπαρξη και τις ουσιαστικές διαπροσωπικές σχέσεις. Ένας από τους δρόμους που μπορούμε να ακολουθήσουμε, για να δημιουργήσουμε μια ζωή συνεπή προς τη μοναδική μας φύση, είναι η ψυχοθεραπεία.
Προσωπική Ανάπτυξη και Συν-Υπαρξη
Η Ψυχοθεραπεία Gestalt (Γκεστάλτ)
Η ψυχοθεραπεία Gestalt αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεθόδους ψυχοθεραπείας. Σύμφωνα με αυτήν, ο θεμελιώδης θεραπευτικός παράγοντας βρίσκεται στην ανθρώπινη συνάντηση ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα πνεύμα ισοτιμίας, ειλικρίνειας και έρευνας. Οι ποιότητες που αναδύονται και η επίγνωση που αναπτύσσεται σε αυτό το είδος της συνάντησης επενεργούν θεραπευτικά στην ψυχολογική διαδικασία του ατόμου, διευρύνουν το πεδίο των επιλογών του και το υποστηρίζουν να κινηθεί προς την κατεύθυνση που επιθυμεί με ελευθερία και ευθύνη.
Η Ψυχοθεραπεία Gestalt (Γκεστάλτ)
Θεραπεία Ζεύγους
Η Θεραπεία Ζεύγους απευθύνεται σε εκείνα τα ζευγάρια στα οποία σοβαροί παράγοντες εμποδίζουν τους δύο συντρόφους να επικοινωνούν αποτελεσματικά με συνέπεια να εμφανίζονται συχνές συγκρούσεις, διαφωνίες και παρεξηγήσεις.
Επιλύοντας Δημιουργικά τις Συγκρούσεις με τα Παιδιά

Βιωματικό Σεμινάριο για Γονείς & Παιδαγωγούς. Σάββατο 04 Μαρτίου 2017, 14:00-17:00